Gösta Werner med våra ögon


Utställningen "Gösta Werner med våra ögon"

Annika Åberg
Berit Eurenius
Margareta Ingvast


Den 30 mars 2010 öppnades utställningen ”Med våra ögon” på översta våningen i Örnsköldsviks Museum och Konsthall. Tretton konstnärer har under mer än ett år fått tillgång till museets Gösta Wernersamling och låtit sig inspireras av denna. Gösta Werner, 1909-1989, blev sjökapten 1935 och efter andra världskriget konstnär på heltid. Under några år som barn var hans familj bosatt i Örnsköldsvik.

 

Copyright © All Rights Reserved.