Home


Create Höga Kusten är ett nätverk för konstnärer och hantverkare, som verkar inom världsarvet Höga Kusten.

Vidsträckta vyer från höga berg, skärgårdens vackra klippor och skogens dimhöljda myrar är några av inspirationskällorna. Naturen lockar oss att skapa.CREATE Höga kusten

Nätverk för konstnärer och hantverkare


Copyright © All Rights Reserved.